L’Ajuntament de Castellbisbal, a través del Servei d’Empresa i Emprenedoria ha posat en marxa un estudi per a la creació de Comunitats Energètiques Renovables (CER) als polígons industrials de Castellbisbal.

L’objectiu d’aquest estudi és identificar les oportunitats, costos/estalvis i interessos de les empreses en la creació d’aquestes CERs que permetin definir un pla d’acció als polígons del municipi.

El primer pas de l’estudi és recollir dades de les empreses dels polígons de Castellbisbal. Per a fer-ho, s’ha creat un formulari que s’està distribuint a les empreses. El pots baixar clicant el botó següent.

Les instruccions de com completar el formulari es troben al formulari mateix.

A continuació et donem més informació sobre el projecte.

L’eix principal del projecte és la realització d’un pla d’acció sobre les oportunitats, costos i interessos de les empreses d’impulsar i implementar comunitats energètiques renovables (CER) als polígons industrials de Castellbisbal.

Del contingut de l’estudi, l’Ajuntament obtindrà les següents informacions:

 • Mapificació de consums i de capacitat de generació renovable existent i pòtencial als polígons industrials. I possibilitats d’optimitzar-ne l’ús compartint-la.
 • Identificació d’empreses interessades en formar part d’una comunitat energètica.
 • Tecnologies d’energia renovable més adients segons les activitats i consums de les empreses.
 • Anàlisi de costos i reversió de l’estalvi.
 • Normativa aplicable.

La primera fase consisteix en una recollida de dades de les empreses a través del formulari que us podeu baixar en aquesta pàgina. Com s’indica a les instruccions (pestanya al formulari), cap dada és obligatòria. Tot i així, com més completa sigui la informació que té l’ajuntament, millor serà el resultat de l’estudi.

La segona fase consisteix en analitzar les dades recollides i elaborar un estudi els resultats del qual seran presentat a les empreses.

Finalment, un cop presentats els resultats, es demanarà a les empreses que diguin el seu nivell d’interès en tirar endavant les CERs i quins compromisos estan disposades a prendre.

Els polígons que entren a l’abast d’aquest projecte són:

 • Agripina
 • Ca n’Esteper
 • Castellbisbal Sud
 • Comte de Sert
 • Del Llobregat
 • Los Herreros
 • Sant Vicenç
 • Santa Rita

L’impulsor del projecte és l’Ajuntament de Castellbisbal a través del seu Servei d’Emprenedoria i empresa.

L’empresa contractada per a executar-lo és Emelcat Sccl. Una enginyeria cooperativa del món de l’energia renovable especialitzada en l’estudi i dinamització de comunitats energètiques.

El projecte ha començat aquest desembre de 2022 en que s’ha informat a les empreses de l’inici del projecte i se’ls ha fet arribar el formulari. Aquest formulari s’ha de retornar omplert abans de finals del gener del 2023.

A l’abril s’espera tenir l’estudi redactat per a poder presentar-vos-el a les empreses durant el mes de maig.

Finalment, durant l’estiu del 23 es farà la recollida d’interessos i compromisos i es començarà a avançar en la creació de les CERs.